Hos Munkbro Svineavl A/S leverer vi topkvalitet inden for avlsdyr og stræber altid efter at have et meget højt og stabilt niveau i produktionen.

Vi arbejder hver dag på at fastholde og videreudvikle de bedste gener, hvilket har bragt os og vores øvrige kollegaer i DanAvl helt i top blandt verdens svineproducerende lande.

Vi går langt for at imødekomme vores kunders behov og udvikler konstant vores avlsarbejde for at efterleve lige præcis dine ønsker og behov.

Vi lægger stor vægt på altid at levere det rette antal svin på det rette tidspunkt, ligesom vi går langt for at møde vores kunders behov, hvorfor det eksempelvis er muligt at få dyret vaccineret efter ønske.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 97 43 50 37, hvis du har spørgsmål til vores produktion.

Vi har 1650 søer total: fordelt på de tre racer og krydningen, som er beskrevet herunder:

LANDRACE (LL) POLTE OG ORNER

Dansk Landrace er en hvid race, der i verden er kendt som ’baconsvinet’ og bruges i dag som både han- og hundyrsrace. Landrace er en af de hundyrracer, der i det danske krydsningsprogram bliver brugt til produktion af YL-sopolte.

Søer af Landrace har høj frugtbarhed, gode moderegenskaber og høje reproduktionsegenskaber, hvorfor denne race oftest bruges som moderdyr til YL-søer. Landracen er kendt for sine stærke ben og sin evne til at føde mange levende grise.

YORKSHIRE (YY) POLTE

Den danske Yorkshire-race bruges både som en hundyrrace og handyrrace. Den er ligeledes den bedste race i forhold til reproduktionsegenskaber. Yorkshiren er kendt for sin høje kødprocent, lave foderforbrug, høje tilvækst og sin gode kødkvalitet. Racens frugtbarhed, moderegenskaber og dens styrke er Yorkshirens mest væsentlige parameter.

DUROC (DD) POLTE OG ORNER

Duroc-svinet stammer oprindeligt fra USA og Canada. I Danmark er den blevet udviklet og avlet som ornerace til krydsningsprogrammer. Racen klarer sig godt som ornerace i kombinationen med YL-søer, samtidig med, at Durocen producerer hurtigt voksende slagtesvin med et lavt foderforbrug og en høj kødprocent.

FØRSTEGANGSKRYDSNING MELLEM YORKSHIRE OG LANDRACE: (YL) POLTE

Krydsningsracen YL er en førstegangskrydsning mellem Yorkshire og Landrace. Ved denne krydsning får man fuld krydsningsfrodighed, hvorfor YL-søerne har en høj frugtbarhed, en lang levetid og et godt pattesæt.