PRODUKTION TIL HELE VERDEN MED FOKUS PÅ HØJ KVALITET

Munkbro Svineavl A/S drives af tre jyske familier og har i over 25 år avlet kvalitetsdyr med høj produktionsværdi til Danmark og resten af verden.

Hvad enten vores kunde er et mindre dansk landbrug eller en stor udenlandsk bedrift, lægger vi stor vægt på at fokusere på kundens behov og efterleve specifikke ønsker og krav til vores dyr. Hos os er den høje kvalitet et af vores kerneområder, og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af de dyr, vi leverer – heller ikke når det drejer sig om store besætninger til storlandbrug.

Vores svineavl er placeret på syv forskellige lokaliteter i området omkring Holstebro på gårdene Højgaard, Munkbro, Nørmark, Sognstrup, Dyrmose, Ålykke og Borris, hvor svineavl, produktion og opformering er i højsædet.

HISTORIEN OM MUNKBRO SVINEAVL A/S

Med over 25 års erfaring i branchen stammer Munkbro Svineavl A/S tilbage fra 1980’erne.

Her købte Birthe og Laurids Søndergaard ejendommen i fri handel, hvorefter de startede en opformeringsbesætning op, der efter få år gjorde det muligt at blive Landraceavler. I slutningen af 1990’erne var Munkbro Svineavl en så god succes, at det også var muligt at indføre avl med Duroc i virksomheden.

1. januar 2011 kom Jacob Søndergaard Skals og Christian Stokkendal med i virksomheden og i sommeren 2013 stod et nyt soanlæg klar til produktion, hvorefter vi nu er oppe på den ovennævnte produktionsstørrelse.

BEHOLDNINGEN PÅ MUNKBRO SVINEAVL A/S BESTÅR I DAG AF:

1650 søer total

200 DD-avl
200 LL-avl
150 YY-opformering

Vi står for salg af:

LL- og DD-orner
DD-, LL-, YY- og YL-sopolte

Højgaard: Består af 1200 søer: 200 LL-avl, 200 DD-avl, 150 YY-opformering og 650 YL-opformering

Munkbro: Her foregår produktion af LL-, DD- og YY-polte og -orner

Nørmark: Her foregår produktion af YL-polte og galtgrise fra 7-30 kg, samt produktionen af slagtesvin.

Sognstrup: Produktion af slagtesvin

Dyrmose: Produktionen af alle vores YL-sopolte

Ålykke: Her er 550 LL-søer i opformering

Borris: Produktion af YL-polte og slagtesvin